Arbo AdviesbureauSafety Nudge

SAFETY NUDGE

INVESTEREN IN VEILIGHEID VERDIENT ZICH ALTIJD TERUG!

De Inspectie SZW let steeds meer op uw beleid omtrent arbeidsomstandigheden. Heeft U uw risico’s inzichtelijk? En neemt U voldoende maatregelen? Er wordt veel van bedrijven gevraagd, maar niet voor niets.

Iedere onderneming met personeel heeft te maken met de Arbeidsomstandighedenwet. De Arbeidsomstandighedenwet (of kortweg Arbowet) is een Nederlandse wet die regels bevat voor werkgevers en werknemers om de gezondheid, de veiligheid en het welzijn van werknemers en zelfstandig ondernemers te bevorderen. Het doel is om ongevallen en ziekten, veroorzaakt door het werk, te voorkomen.

De Arbeidsomstandighedenwet is de basis voor het veiligheidsbeleid binnen de Nederlandse bedrijven. Arbobeleid is verplicht en niet alleen gericht op het voldoen aan wet- en regelgeving maar vooral op een proactieve aanpak op het voorkomen en beheersen van mogelijke risico’s.
Door wettelijke ontwikkelingen is er een groeiend veiligheidsbewustzijn bij overheid en het bedrijfsleven. Een organisatie krijgt met steeds complexere vraagstukken rondom veiligheid te maken omdat de mensen steeds risicogevoeliger worden en het kennisniveau toeneemt.

Ondernemers mogen sinds 2005 zelf de arbotaken uitvoeren. De plicht om aangesloten te zijn bij een arbodienst is vervallen. Het arbobeleid wordt niet meer op gedetailleerd niveau door de centrale overheid geregeld, maar moet zo veel mogelijk tot stand komen binnen de ondernemingen. Door het wegvallen van sociale vangnetten komt een organisatie steeds vaker in aanraking met juridische aspecten binnen dit veiligheidsspectrum. Om de arbo-doelstellingen binnen een onderneming te halen is maatwerk nodig.

Een fulltime hoger veiligheidskundige (HVK’er) is voor de meeste bedrijven financieel onaantrekkelijk vanwege de relatieve hoge loonkosten en specifieke inzetbaarheid. Ik geef u de mogelijkheid deze expertise in te huren. Ik sta voor een transparant en overtuigend advies.

Ook voor uw organisatie geldt dat uw personeel uw grootste goed is. Op het einde van de werkdag moeten uw werknemers weer naar huis kunnen terugkeren zoals ze aan het begin van de werkdag zijn gekomen. Met het continu verbeteren van de arbeidsomstandigheden groeit de betrokkenheid van uw personeel en stijgt de productiviteit. Laat het succes van uw bedrijf niet bepalen door ongevallen en een slecht imago. Met de juiste maatregelen weegt investeren in veiligheid en gezondheid altijd op tegen de kosten.

© 2015 Safety Nudge | Alle rechten voorbehouden.